Έχετε ερωτήσεις? Κάλεσε τώρα! (ταυτότητα:253806)+44-20-3695-1294

Cloud Website Hosting

ΣπίτιΦιλοξενία άρθρωνCheaply Priced Web Hosting Packages
Διάδωσε την αγάπη

Cheaply Priced Web Hosting Packages

4.42 /mo

StarterPlus Plan

  • Απεριόριστος Αποθήκευση δεδομένων
  • Απεριόριστος Μεταφορά δεδομένων
  • 5 Φιλοξενούμενοι τομείς
  • 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας

With the expanding number of people wishing to establish their very own sites has come a greater demand for more affordably priced web hosting solutions. Since there are numerous web hosting distributors providing hosting Υπηρεσίες, the competition is big and has caused the emergence of budget-priced, but powerful hosting services on the market.

Web Hosting Options

There are different types of hosting services: Dedicated Server, virtual web hosting servers (VPSs), κοινή φιλοξενία ιστοσελίδων and cost-free web hosting packages. Out of all these hosting services, the shared web hosting solution has allured the largest number of customers, since it is both affordably priced and stable, without any ads and usually with tons of features. Each account on a shared server has to observe specific resource limits. This allows a lot of clients to be accommodated on one and the same hosting server without meddling with each other, thus reducing the cost of the web hosting service.

Web Hosting Plans That Suit Your Allowance

A lot of web hosting distributors, including Artmotion, have already begun providing unmetered monthly bandwidth and disk storage space allowances. Different hosting packages include a different amount of allowed hosted domains, so depending on how many websites you wish to host under one web hosting account, you can choose between several cheap shared hosting plans. Artmotion's' hosting plans are inexpensively priced, fitting the phrase "budget hosting" ideally, and you can select between monthly and yearly payment options depending on your allowance.

Additional Features

Apart from offering flexible budget web hosting packages, Artmotion also offers a free-of-cost domain name with each shared hosting package. When examining our user-friendly hosting Control Panel, you'll be pleasantly stunned not only by the plethora of features in the File Manager tool, but also by the very user-friendly PHP script installation tool and the website builder (Site Studio) coming with loads of web design templates. These two advanced tools will enable you to swiftly build a website from scratch without the need to possess any coding knowledge.

First Easy Steps

Whether you would like to create a personal blog or a corporate portal, the Site Studio website builder offers web templates for both types of web sites. All you need to do is select the web site type and then pick a web design theme from the many available. If you would like to create a blog, a photo gallery or an e-commerce portal, the PHP script installation tool will offer you multiple PHP-powered web apps you can use. All of them can be activated with just a few clicks without having to refer to any installation manuals. All this spares you the cash you would have had to invest in web design services – if you aren't experienced in making websites yourself.

Got E-mail If You Want It

Κοινόχρηστες υπηρεσίες φιλοξενίας hosting packages already include e-mail services too. Like other corporations in the web hosting niche, Artmotion also offers electronic mail services. With our hosting Control Panel, however, which has a built-in webmail platform, managing your email mailbox accounts will be much easier. You can utilize it to access your mailbox from anywhere, without needing an email client – if you don't have such. You can also access your email mailbox account using any email client, including Outlook and Thunderbird, or even through your iPhone or iPad. Whenever you have any doubts about how to move on or what to do, there is a huge Frequently Asked Questions section with clear step-by-step instructions.

StarterPlus Επαγγελματίας Επιχείρηση Μίζα
Απεριόριστος αποθήκευση Απεριόριστος αποθήκευση Απεριόριστος αποθήκευση Απεριόριστος αποθήκευση
Απεριόριστος εύρος ζώνης Απεριόριστος εύρος ζώνης Απεριόριστος εύρος ζώνης Απεριόριστος εύρος ζώνης
5 ιστοσελίδες που φιλοξενούνται Απεριόριστος ιστοσελίδες που φιλοξενούνται Απεριόριστος ιστοσελίδες που φιλοξενούνται 1 φιλοξενείται ιστότοπος
30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας
4.42 / μήνας 9.00 / μήνας 12.92 / μήνας 3.42 / μήνας
       

*ΠΡΟΣΦΟΡΑ* Αφιερωμένοι διακομιστές - από 42,41 € /μήνα *Μην το χάσετε*

Χ