Έχετε ερωτήσεις? Κάλεσε τώρα! (ταυτότητα:253806)+44-20-3695-1294

Cloud Website Hosting

ΣπίτιΦιλοξενία άρθρωνWhat is Hosting?
Διάδωσε την αγάπη

What is Hosting?

4.42 /mo

StarterPlus Plan

  • Απεριόριστος Αποθήκευση δεδομένων
  • Απεριόριστος Μεταφορά δεδομένων
  • 5 Φιλοξενούμενοι τομείς
  • 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας

Artmotion has been in the hosting business for quite some time now, and its personnel is aware of the fact that all clients wish to find a cheap and stable web hosting solutions provider for their websites. For this reason, all hosting accounts offered by Artmotion are hosted on an avant-garde web hosting platform and come with the user-friendly Hepsia web hosting Control Panel.

Hepsia – An Advanced Hosting Control Panel

The Hepsia web hosting Control Panel is included with all κοινή φιλοξενία και semi-dedicated servers plans and is available as a free-of-cost installation option with all VPS and dedicated hosting plans. Hepsia provides customers with an automatic installation of the most famous free PHP-powered web apps, so you can set up a blog, a forum, an online shopping portal or a photo gallery in mere seconds. Moreover, there are in-built Domain Manager, Email Manager and File Manager tools.

Several Data Centers to Select from

In order to supply users from all around the world with access to its top-quality hosting λύσεις, we give them the opportunity to pick from several datacenters located on different continents – Pulsant in London, Ηνωμένο Βασίλειο Steadfast in Chicago, USA; και Amaze in Sydney, Αυστραλία. Έτσι, clients from all around the globe can select the datacenter facility, which is nearest to their location or to their target audience in order to achieve faster connection speeds.

An In-House Created Cloud Hosting Platform

The provision of a stable, dependable and modern hosting service is one of our essential aims. Their hosting platform entails separate groups of servers, each of them handling a given service – web hosting Control Panel, disk drive storage space, e-mails, data backups, statistics, MySQL databases, PgSQL databases, και τα λοιπά. All these sets of web servers construct the so-called cloud hosting platform. Our platform is developed in-house by Artmotion's personnel. In our opinion this is fantastic. How many actual cloud web hosting distributors can you recall now? Web hosting providers that are not using 3d-party Control Panel tools like cPanel or Plesk. Web hosting providers that have created their own cloud web hosting platform and Control Panel? Of course, there is a very limited number of hosting providers that have developed their hosting platforms and web hosting Control Panels in-house. Στο Artmotion, we are one of them. That's the term that defines a genuine web hosting company – IN-HOUSE. Now you know.

StarterPlus Επαγγελματίας Επιχείρηση Μίζα
Απεριόριστος αποθήκευση Απεριόριστος αποθήκευση Απεριόριστος αποθήκευση Απεριόριστος αποθήκευση
Απεριόριστος εύρος ζώνης Απεριόριστος εύρος ζώνης Απεριόριστος εύρος ζώνης Απεριόριστος εύρος ζώνης
5 ιστοσελίδες που φιλοξενούνται Απεριόριστος ιστοσελίδες που φιλοξενούνται Απεριόριστος ιστοσελίδες που φιλοξενούνται 1 φιλοξενείται ιστότοπος
30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας
4.42 / μήνας 9.00 / μήνας 12.92 / μήνας 3.42 / μήνας
       

*ΠΡΟΣΦΟΡΑ* Αφιερωμένοι διακομιστές - από 42,41 € /μήνα *Μην το χάσετε*

Χ