Έχετε ερωτήσεις? Κάλεσε τώρα! (ταυτότητα:253806)+44-20-3695-1294

Cloud Website Hosting

ΣπίτιΦιλοξενία άρθρωνCheap Hosting Services for Your Top-Level Domains
Διάδωσε την αγάπη

Cheap Hosting Services for Your Top-Level Domains


There are two things you require in order to have a site. The first one is a domain name that will display your web portal when you type it in a browser, and the second one is a website hosting package, which is inherently the disk space on a web server where the website files will be located, plus several more features that are included in it. The domain name and the web hosting account are 2 associated, yet separate solutions, and you need both of them so as to have a functioning site.

What is a Domain?

We offer more than 80 tlds

Prices Starts From: 12.99 /έτος

A domain name is the alpha-numeric combination that you will select to be the web address for the web site: my-best-domain.com, for instance. A domain name can be up to 64 characters long and it comprises two pieces – a top-level domain name (TLD) and a second-level domain name (SLD). In the above illustration, my-best-domain is the second-level domain name, and .com is the TLD. While you can pick the second-level domain name of the domain name to be anything that is available for registration, there is a certain number of Top-Level Domains to select from. The top-level domain names can be generic (gTLDs) or country-code (ccTLDs), and can be registered for a particular stretch of time between one and ten years. They may entail other stipulations with respect to the registrant.

Domain Name Web Hosting Services

As the domain name is just a name and nothing more than that, you need a web hosting account where you have to host it. In this way, when you write it in a browser, it will exhibit the website files that you have in the account, in other words it will display your online portal. You can have a domain name registered with a certain registrar and obtain the hosting service from another, although lots of web hosting companies offer both services and it is more user-friendly to handle all services from one web hosting Control Panel interface. Either way, because the domain registration and the web hosting plan are different services, you have to point the domain to the server where it will be added as hosted. To perform that, you have to alter a given setting, or record, of the domain name - the so-called NS records. Each web hosting firm has at least 2 name servers - ns1.artmotion.pro and ns2.artmotion.pro, for instance. The web hosting Control Panel that you utilize for your domain name gives you the option to modify the name server records and point the domain name to one web hosting distributor or another.

The Need of Dependable website hosting Solutions

As soon as the domain name is pointed to a concrete domain hosting service provider and is added to their hosting servers, you will get various web services. The most crucial one is that the website files that you accommodate on the hosting server will now be shown when you type your domain name in a web browser. You will also be able to create e-mail address accounts like name@my-best-domain.com and utilize webmail or an email client to administer them. Whether you have a personal or a business web portal, being accessible online and being permitted to use email mailboxes with your domain name are the two most pivotal things that you obtain with a Κοινόχρηστες υπηρεσίες φιλοξενίας account. If you own a corporate site – it will identify your business before your web page visitors or customers. For that reason you need a reliable web hosting vendor that will furnish a reliable and steady web hosting service.

Trustworthy Website Hosting Solutions by 'Artmotion'

Additional online services that you receive by hosting a domain with us include: File Transfer Protocol access to upload and download files easily, domain forwarding, email auto-responders and electronic mailing lists, and the option to set up and configure given domain name records from your Hepsia hosting Control Panel.

Μίζα Επιχείρηση Επαγγελματίας StarterPlus
Απεριόριστος αποθήκευση Απεριόριστος αποθήκευση Απεριόριστος αποθήκευση Απεριόριστος αποθήκευση
Απεριόριστος εύρος ζώνης Απεριόριστος εύρος ζώνης Απεριόριστος εύρος ζώνης Απεριόριστος εύρος ζώνης
1 φιλοξενείται ιστότοπος Απεριόριστος ιστοσελίδες που φιλοξενούνται Απεριόριστος ιστοσελίδες που φιλοξενούνται 5 ιστοσελίδες που φιλοξενούνται
30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας 30-Δωρεάν δοκιμή ημέρας
3.42 / μήνας 12.92 / μήνας 9.00 / μήνας 4.42 / μήνας
       

*ΠΡΟΣΦΟΡΑ* Αφιερωμένοι διακομιστές - από 42,41 € /μήνα *Μην το χάσετε*

Χ