Έχετε ερωτήσεις? Κάλεσε τώρα! (ταυτότητα:253806)+44-20-3695-1294

Cloud Website Hosting

ΣπίτιΦιλοξενία άρθρωνVPSs Disclosed
Διάδωσε την αγάπη

VPSs Disclosed

5.46 /mo

VPS OVZ 1 Plan

  • 1 Πυρήνας CPU
  • 1 γιγαμπάιτ ΕΜΒΟΛΟ
  • 20 γιγαμπάιτ Αποθήκευση δεδομένων
  • 1 Φυματίωση Bandwidth

Virtual Private Servers combine the affordability and ease of use of a hosting account with the robustness and flexibility of a dedicated web hosting server.

VPS Plans from Artmotion

Thanks to our modestly priced VPS hosting πακέτα (OpenVZ and KVM-powered), you can now have your very own server environment and work absolutely independently of anybody else, at just a fraction of the cost of a dedicated web server. The VPSs we offer come with several Operating System choices (Ubuntu, CentOS and Debian), 3 hosting Control Panels (Hepsia, cPanel and DirectAdmin) and numerous extras. There aren't any subscription taxes at all.

A Free Control Panel Graphical User Interface

Artmotion, a prominent hosting accounts provider, has built a unique hosting Control Panel – Hepsia, which comes with our κοινή φιλοξενία ιστοσελίδων πακέτα, VPS, semi-dedicated and dedicated server hosting packages. The majority of the hosting companies make use of the cPanel Control Panel, which, compared to the Control Panel graphical user interface designed by Artmotion, is not only slower, but also harder to work with. The Hepsia web hosting Control Panel interface is included for free with our KVM και OpenVZ VPS. Everything is tidily arranged and administering domain names, electronic mails, website files and databases is more than easy.

OVZ 1 OVZ 2 OVZ 4 OVZ 8 OVZ 16
1 Πυρήνας CPU 1 Πυρήνας CPU 2 CPU Cores 4 CPU Cores 8 CPU Cores
1 γιγαμπάιτ ΕΜΒΟΛΟ 2 γιγαμπάιτ ΕΜΒΟΛΟ 4 γιγαμπάιτ ΕΜΒΟΛΟ 8 γιγαμπάιτ ΕΜΒΟΛΟ 16 γιγαμπάιτ ΕΜΒΟΛΟ
20 γιγαμπάιτ Storage 40 γιγαμπάιτ Storage 80 γιγαμπάιτ Storage 160 γιγαμπάιτ Storage 320 γιγαμπάιτ Storage
5.46 / μήνας 10.93 / μήνας 17.48 / μήνας 34.97 / μήνας 69.93 / μήνας
         

*ΠΡΟΣΦΟΡΑ* Αφιερωμένοι διακομιστές - από 42,41 € /μήνα *Μην το χάσετε*

Χ